Vitaal wonen

Een vitale woning groeit mee met het gezin. Starterswoningen maken we geschikt voor jonge kinderen met extra beweegruimte en verzonken drempels. Gezinswoningen maken we geschikt voor vijftigplussers. Want ooit verlaten de kinderen weer het ouderlijk huis (houd moed). Denk aan toegankelijkheid, veiligheid, maar ook aan slimme oplossingen en technische snufjes. Meer comfort, minder onderhoud. Wilt u de mogelijkheden eens verkennen?

Levensloopbestendig

Levensloopbestendige woningen zijn bedoeld voor iedereen, in elke fase van de levensloop. Van twintigers tot tachtigers. Een levensloopbestendige woning stelt mensen in staat om zo lang mogelijk comfortabel te blijven wonen in hetzelfde huis. De ideale woning voor iedereen. Hoe levensloopbestendig is uw woning?

Aangepast wonen

Speciaal voor mensen die specifieke aanpassingen voor zelfstandig wonen, welzijn en zorg nodig zijn. Denk aan brede deuren, extra ruim sanitair, veiligheidsvoorzieningen, verlichtingsscenario’s. Voorzieningen zo eenvoudig als een intercom, of een centrale ‘aan-uit-knop’ van de woning.

Energiebesparing

Een slimme energiehuishouding maakt een woning vitaal. Ongeveer 70% van het energieverbruik in het huishouden gaat naar de verwarming. Bouwonderneming Greven helpt u aan forse energiebesparing thuis, zonder dat u inlevert op het gebied van comfort, financiën of gemak. Denk aan isolatie, ventilatie, verwarming, zonne-energie. We bouwen met duurzame materialen. Kwaliteit duurt het langst.